> Bekis > Institutions > View institution

Institutions

- [English]


Type:

Research Centre (national)

Contact:

Schotsmans, Paul (Prof. Dr.)

Katholieke Universiteit Leuven

Centre for Biomedical Ethics and Law

Kapucijnenvoer 35

3000 Leuven

Netherlands

Phone: +32-(0)16-336951 Fax: +32-(0)16-336952

URL: http://www.kuleuven.ac.be/cbmer/

Head:

Borghgraef, Roger

Short Description:

Het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht (CBMER) werd in 1986 opgericht door professor Roger Borghgraef, groepsvoorzitter Biomedische Wetenschappen, in aanwezigheid van de Amerikaanse moraaltheoloog en bio-ethicus R.A. McCormick, die in datzelfde jaar een doctoraat honoris causa kreeg van de K.U.Leuven. Het Centrum is volledig geÔntegreerd in de Faculteit Geneeskunde en de Groep Biomedische Wetenschappen van de K.U.Leuven. De Faculteit Geneeskunde en de commissie voor medische Ethiek van faculteit dragen samen met de U.Z. Gasthuisberg bij tot de organisatorische ondersteuning van het CBMER. In de afgelopen jaren is de onderzoeksstaf van het CBMER aanzienlijk uitgebreid. Momenteel bestaat de staf uit moraaltheologen, moraalfilosofen, juristen medisch recht, verpleegkundigen en onderzoekers van andere centra en universiteiten. De directie van het Centrum wordt gevormd door de professoren Paul Schotsmans, gewoon hoogleraar medische ethiek, en Herman Nys, gewoon hoogleraar medisch recht. Professor Jos Vermylen, voorzitter van de commissie voor medische ethiek, is eveneens belast met de training in professionele ethiek voor artsen en is lid van het dagelijks bestuur van het Centrum.

Opdrachtsverklaring
De opdracht van het Centrum is drieledig: de opleiding medische ethiek en medisch recht verzorgen, onderzoek, en wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening (documentatie, derde cyclus programma's, intensieve trainingen, adviserende functies in verschillende instellingen).


Onderwijs

Op vraag van verschillende faculteiten van de K.U.Leuven in Leuven en Kortrijk verzorgt het CBMER lessen in medische ethiek, gezondheidsethiek, verpleegkundige ethiek, medisch recht en gezondheidsorganisatie voor studenten geneeskunde, tandheelkunde, verpleegkunde, familiale en seksuologische wetenschappen, theologie, rechten en filosofie.
De meeste lessen worden zowel in het Nederlands als in het Engels gedoceerd.

Deze internationale dimensie is sinds enkele jaren ook vertaald in een 'Masters program' voor toegepaste ethiek en een 'European Master in Bioethics', in samenwerking met de universiteiten van Nijmegen, Basel en Padua.

Onderzoek

Binnen het Centrum wordt onderzoek gedaan in verband met verschillende onderwerpen: theoretische, toegepaste (van voortplantingstechnologie en het statuut van het embryo, over commissies medische ethiek, ethisch consult, tot de zorg voor patiŽnten met ouderdomsdementie) en sociale aspecten van biomedische ethiek en recht.

Op dit ogenblik zijn de onderzoeksactiviteiten van het Centrum gecentreerd rond de volgende clusters: (1) juridische en ethische vragen in verband met het begin van het leven: medisch begeleide voortplanting in relatie tot genetische diagnose en therapie; voorspellende en predictieve geneeskunde; het gebruik van foetaal weefsel voor transplantatie;stamcelonderzoek (2) juridische en ethische aspecten van medische beslissingen in verband met het levenseinde: palliatieve zorg, medisch begeleide zelfdoding, euthanasie en de behandeling van patiŽnten in vegetatieve toestand; (3) zorg- en verpleegkundige ethiek; (4) nader gebruik van lichaamsmateriaal. In het Centrum wordt ook onderzoek verricht naar de verhouding tussen empirie en ethiek en naar de professionalisering van ethisch overleg in de gezondheidszorg (beroepscodes, commissie-ethiek en individueel ethisch overleg).

De meeste onderzoeksactiviteiten van het Centrum hebben een internationale dimensie. De onderzoekers werken nauw samen met ander Europese en internationale centra en nemen deel aan onderzoeksprojecten van de Europese Commissie. Herman Nys is editor van de volumes Medical Law in de 'International Encyclopaedia of Laws' (Kluwer Academic Publishers) en voorzitter van de Advisory Group on Ethics van EuropaBio. Paul Schotsmans is voorzitter van het Eurotransplant Ethics Committee, lid van de Board of Directors van de International Association of Bioethics en gewezen voorzitter van de Europese Associatie van Centra voor Medische Ethiek. Naast deze belangrijke internationale engagementen, fungeert het CBMER ook als gastheer voor buitenlandse onderzoekers en gastprofessoren.

Wetenschappelijke dienstverlening

Ziekenhuizen, beleidsinstanties, patiŽntenorganisaties en farmaceutische firma's vragen ondersteuning bij hun reflectie over ethische en juridische aspecten van geneeskunde en gezondheidszorg in het algemeen.

Verschillende leden van het Centrum zijn tevens lid van diverse commissies voor medische ethiek. De professoren Paul Schotsmans en Herman Nys zijn lid van het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek van BelgiŽ. Talrijke lezingen en voordrachten verspreid over het hele land weerspiegelen tegelijkertijd een sterke en algemene belangstelling voor biomedische ethiek en recht in onze samenleving. De bibliotheek, gespecialiseerd in literatuur i.v.m. medische ethiek en recht (3000 vol, 70 abonnementen) fungeert als een belangrijk documentatiecentrum voor studenten en binnen- en buitenlandse onderzoekers.

© DRZE, 2005-2012 | Imprint | webmaster@drze.de