> Bekis > Institutions > View institution

Institutions

Tü eetikakeskus, Tartu - [English]


Type:

University Chair (national)

Contact:

Sutrop, Margit (Prof.)

Ülikooli 7

50090 Tartu

Estonia

Phone: +372-(0)7-35-427 Fax: +372-(0)7-375-427

E-Mail: eetikakeskus@ut.ee URL: http://www.ut.ee/eetikakeskus/?eng

Head:

Sutrop, Margit (Prof.)

Short Description:

Tartu Ülikooli Eetikakeskus asutati 1. juunil 2001 interdistsiplinaarse üksusena filosoofiateaduskonna juures. Keskuse töös osalevad filosoofid, bioloogid, arstid, usuteadlased, juristid, sotsiaalteadlased. Keskusel on nąµukogu, kuhu kuuluvad ülikooli eri teaduskondade esindajad, ja 10-liikmeline rahvusvaheline kuratoorium.

Eetikakeskuse ülesanded:

- organiseerida ja teha eetika valdkonnas interdistsiplinaarset uurimistööd;

- suunata Eesti ühiskonda reflekteerima normide, väärtuste ja ąµigluse küsimuste üle, korraldades avalikke loenguid, kohtumisi, seminare, diskussioone;

- koordineerida ja parandada eetika ąµpetamist ülikoolis, valmistada trükiks ette eetika ąµpikuid ja oluliste eetikaalaste tekstide kogumikke;

- arendada kontakte teiste eetikakeskustega ja organiseerida külalisesinejate kutsumist teistest ülikoolidest kodu- ja välismaal.

© DRZE, 2005-2012 | Imprint | webmaster@drze.de